Writing and executing your story without adding complexity

“Genialiteit is complexe ideeën simpel maken, niet eenvoudige ideeën complex maken”, aldus Einstein. In het begin lijken dingen simpel. Pas als je er meer tijd en moeite in investeert krijg je door hoe complex het eigenlijk is en ga je structuren en patronen herkennen. Pas dan kun je het complexe tot eenvoud terugbrengen. Hoe doet Pieter Zeestraten, CIO bij Facilicom, dit? Welke stappen heeft hij reeds gezet en welke zijn de volgende hindernissen die hij wil nemen? Hoe belangrijk is het voor de CIO om dingen simpel te maken? Welke valkuilen zijn er als dit even vergeet? Of kun je niet alles versimpelen? Wat vraagt dit van hem als leider? En als het niet lukt en hij zijn ongelijk moet toegeven, wat leerde hij daar uit? Hoor hoe Pieter mee schrijft aan een volgend hoofdstuk van Facilicom en hemzelf en reflecteer met je peers aan de hand van zijn verhaal over je eigen ontdekkingstocht.

Inleider: Pieter Zeestraten | Facilicom

VRAGEN

Heeft u interesse in deelname of vragen over de Commissarissen Top dan kunt u direct contact opnemen met Stefanie Grimbergen.