Rolling the dice: risk versus control

In de smeltkroes van keuze moet de CIO de balans tussen risico en controle bewaken, tussen durf en voorzichtigheid. Deze beslissingen zijn een kruispunt waar innovatie kan botsen met stabiliteit. Omarmen we de onontgonnen gebieden van opkomende technologieën, of verankeren we onszelf in conventie? Ronald Renes, CIO bij Van Oord, neemt ons mee in zijn speelveld. Welke keuzes heeft hij moeten maken op het gebied van digitalisering? Welke risico’s heeft hij genomen en wanneer bereikte de spanning zijn hoogtepunt? Welke cruciale momenten heeft Ronald ervaren en wat heeft hij hiervan geleerd? Hoe gaat hij om met risk versus control? En wanneer maakte het gebrek aan controle hem ongemakkelijk en wat leerde hem dit over zijn eigen leiderschapsstijl? Na Ronald zijn verhaal horen we graag ieders smeltkroes van keuzes.

Inleider: Ronald Renes | CIO Van Oord 

VRAGEN

Heeft u interesse in deelname of vragen over de CIO Top dan kunt u direct contact opnemen met Amy Quik